Desatero prevence před požáry
Přidal/a Roman dne May 06 2014 12:25:09

Desatero prevence před požáry

1.Nenechávat otevřený oheň bez dozoru

2.Neodcházet od vaření k jiným činnostem

3.Elektrické a plynové spotřebiče udržovat v dobrém technickém stavu

4.Dodržovat návody a doporučení výrobců spotřebičů

5.Používat spotřebiče pouze k účelům, pro které byly vyrobeny

6.Dodržovat základní bezpečnostní předpisy při zacházení s otevřeným ohněm a spotřebiči

7.Při kouření dbát na dokonalé uhašení nedopalků a zápalek

8.Udržovat volné únikové cesty a únikové východy

9.Instalovat dle návody hlásič požáru (příp. i detektor úniku plynu)

10.Při odchodu z domova: vypnout světla a elektrické spotřebiče (např. pračka, rychlovarná konvice), uhasit otevřený oheň, zavřít okna